Realizacje projektów pikowanych z wolnej ręki/z użyciem linijek (ruler work/free motion)