loga na wwwa

Operacja pn. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej ”Pracownia Patchworkowa Elżbieta Zeman” mająca na celu wprowadzenie na rynek usług w zakresie pikowania na maszynie długoramiennej poprzez utworzenie pracowni patchworkowej i osiągnięcie przychodu z tej działalności oraz utworzenie jednego miejsca pracy w formie samo zatrudnienia w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność II transzy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie na rynek usług w zakresie pikowania na maszynie długoramiennej poprzez utworzenie pracowni patchworkowej i osiągniecie przychodu z tej działalności oraz utworzenie jednego miejsca pracy w formie samo zatrudnienia w terminie złożenia wniosku o płatność II transzy.